Geen posts.
Geen posts.

Voorbereiding

Voor dat het Breda jazz festival begon heb ik verschillende vergaderingen en informatie avonden bijgewoond. Daar werd mij uitgelegd wat ik kon verwachten en wat mijn taken tijdens het evenement waren. Tevens werd ik voorgesteld aan verschillende mensen, zodat ik tijdens het festival wist wie wat deed.

Uitvoering

Tijdens het festival was ik mede verantwoordelijk voor het logistieke gedeelte. Ik moest ervoor zorgen dat artiesten en materialen op tijd op de podiums stonden. Tevens moest ik ervoor zorgen dat artiesten ook weer op tijd opgehaald werden.
Ook het vervoer van materialen zoals podium delen viel onder mijn verantwoording.

Competenties

Ik heb de volgende competenties gekoppeld aan dit project.

- Probleemanalyse
- Overtuigingskracht
- Oordeelsvorming
- Omgevingsbewustzijn
- Netwerken